Інформація для акціонерів
Статут підприємства, протоколи загальних зборів акціонерів, документи звітності ін.

Охорона праці наш головний пріоритет

Коксові батареї проектною потужністю 998,375 тис. тонн

Постійне удосконалення технологічних процесів