Інформація для акціонерів до 01.01.2024 року
Статут підприємства, протоколи загальних зборів акціонерів, документи звітності ін.

Охорона праці наш головний пріоритет

Коксові батареї проектною потужністю 998,375 тис. тонн

Постійне удосконалення технологічних процесів