Про підприємство
Виробництво та реалізація коксохімічної продукції

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

 На підприємстві в 2006 році впроваджена і сертифікована система менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2000. У 2009 році успішно проведено перший етап ре-сертифікації СМЯ, у 2012 році - другий етап ре-сертифікації СМЯ на відповідність вимогам нової версії ISO 9001: 2008. У червні 2015 року ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» виконано третій етап ре-сертифікації системи менеджменту якості на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008. ВАТ "Баглейкокс" отримано сертифікат відповідності №UA 227854 від 09.06.2015 з терміном дії до 05.07.2018. У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з ВАТ «Баглейкокс» на ПрАТ «Євраз ЮЖКОКС» внесено відповідні зміни до сертифіката відповідності, змінено сертифікат відповідності видано за №UA 227854/1 від 13.09.2016, термін дії не змінився.

Наглядові аудити СУЯ, виконані фахівцями ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» в 2013, 2014, 2016, 2017 роках підтверджували, що всі процеси на підприємстві здійснюються у керованих умовах і спрямовані на головну мету - постійне підвищення якості продукції.

Аудитори ТОВ "БЮРО Верітас Сертифікейшн Україна" позитивно оцінили виконану роботу та рекомендували підприємство до отримання сертифіката відповідності вже за ISO 9001:2015 - №UA 227854/1 від 01.08.2017.

У 2018 році на підприємстві тривало вдосконалення діючої сертифікованої системи менеджменту якості.

Також розпочато впровадження системи безперервного вдосконалення. Її суть-постійна діяльність з розвитку та підвищення ефективності виконання всіх видів операцій і процесів, взаємодії між підрозділами, постачальниками і клієнтами.

Нові наукові розробки, технології постійно вимагають впровадження нових стандартів, точних засобів вимірювання, кваліфікаційних випробувань. У зв'язку з цим за договором з ДП «Дніпровстандартметрологія» здійснюється легалізація та актуалізація фонду нормативної документації підприємства.

 Були укладені договори з виконання науково-дослідних робіт з УНПА "Укркокс «та ДП»УХІН".

Відповідно до вимог Регламенту Європейського Союзу №1907 / 2006 (REACH - Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) проведена реєстрація хімічних речовин - продукції підприємства, яка поставляється на експорт в країни ЄС смола кам'яновугільна, бензол, амонію сульфат. В результаті підприємством отримані паспорти безпеки (SDS) на зареєстровані речовини.

Контроль якості сировини і продукції здійснює Центральна лабораторія і відділ технічного контролю підприємства. Свідоцтво ПІДТВЕРДЖЕННЯ компетентності заявника щодо виконання вимірювань центральної лабораторії видане ДП» УХІН", термін дії до 21.12.2021 року. Реєстраційний номер № 00190443-9-пл. Свідоцтво ПІДТВЕРДЖЕННЯ компетентності заявника щодо виконання вимірювань відділу технічного контролю видане ДП» УХІН", термін дії до 21.12.2021 року. Реєстраційний номер № 00190443-10-пл.

ПрАТ "ЮЖКОКС" має власну систему цінностей, основними з яких є довіра, взаєморозуміння, взаємодопомога.

Підприємство розглядає споживачів, партнерів, конкурентів, персонал не як окремі категорії, а як складові суспільства і в рівній мірі піклується про задоволення всіх зазначених зацікавлених сторін, що відповідає його політиці і цілям.

 Політика підприємства в області якості визначається найбільшим задоволенням попитів клієнтів, економічною доцільністю, неухильним виконанням всіх вимог нормативної та технологічної документації.

Охорона праці наш головний пріоритет

Коксові батареї проектною потужністю 998,375 тис. тонн

Постійне удосконалення технологічних процесів