Каталог продукції
Каталог продукції ПрАТ «ЮЖКОКС»

Кокс ливарний кам'яновугільний

ТУ У 322-00190443-61-94

Призначений для використання в якості вагранового палива при переплавки чавуну та інших технологічних цілей.

Охорона праці наш головний пріоритет

Коксові батареї проектною потужністю 998,375 тис. тонн

Постійне удосконалення технологічних процесів